Přihlašování na příměstské tábory

Místo konání Sportovní akademie P&M Praha Letňany

  • Pondělí - pátek 8 - 17 hod.
  • Sportovní aktivity, týmové hry, atletika
  • Jump park, Bobová dráha
  • Kvalifikovaní lektoři, kamarádský přístup, zdravotní dohled
  • Stravování v restauraci Skleník, 2x svačina, pitný režim
  • Pro děti z naší akademie i veřejnosti - od sedmi let.
  • Platbu příměstských táborů hraďte nejpozději do 14 dnů od přihlášení v hotovosti na recepci Sportovní akademie P&M nebo na bankovní účet 19-8283680267/0100. Do poznámky pro příjemce jméno a příjmení účastníka.
  • Přihláška se stává závaznou po provedení platby. Pokud platba neproběhne, místo se uvolňuje dalších uchazečům.

Cena týdenního příměstského campu: 3350,- Kč

Údaje zákonného zástupce dítěte

Přihlašované dítě

Potvrzení přihlášky