Přihlašování na pobytové tábory

Místo konání Radvanice

  • Penzion Radvanice Adršpašsko
  • Ubytování ve 2-5 lůžkových pokojích
  • Stravování 5x denně, pitný režim
  • Sportovní aktivity, táborové hry, koupaliště, výlety do Adršpašskoteplických skal
  • Kvalifikovaní lektoři, kamarádský přístup, zdravotní dohled
  • Pro děti z naší akademie i veřejnost - od sedmi let.
  • Platbu hraďte nejpozději do 14 dnů od přihlášení v hotovosti na recepci Sportovní akademie P&M.
  • Přihláška se stává závaznou po provedení platby. Pokud platba neproběhne, místo se uvolňuje dalším uchazečům.

Cena týdenního campu: 5490,- Kč

Údaje zákonného zástupce dítěte

Přihlašované dítě

Potvrzení přihlášky