Parkour

Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s účelem překonat překážky v cestě tím, že přizpůsobíme svůj pohyb danému prostředí. Parkour je charakterizován důsledným disciplinovaným tréninkem s důrazem na praktickou sílu, výdrž, rovnováhu, kreativitu, plynulost, kontrolu, přesnost, prostorovou orientaci a rozvoj netradičního vnímání prostoru a objektů.

Formy pohybu, která se v parkouru objevují: běh, skákání, přeskakování, šplhání, balancování, plazení se, pohyb po čtyřech a podobně. Pohyby z jiných sportů a disciplín jsou často zapojovány do parkouru, avšak gymnastické či akrobatické prvky samy o sobě parkour neznamenají.

Nově jsme letos rozdělili děti do výkonnostních skupin - začátečníci a pokročilý.

Pokročilými parkouristy považujeme děti, které už mají s parkourem nějaké zkušenosti: zvládají základní techniky přeskoků (kong, speed vault, two hander), skoky na přesnost (precis, run precis, stridy) a nevyděsí je ani salto do žíněnky.

Za začátečníky považujeme děti úplné nováčky nebo děti, jež kroužek v minulosti navštěvovaly, ale v základních technikách si ještě nejsou zcela jisté.

Nevíte-li, do jaké skupiny své dítě přihlásit, trenéři Vám rádi poradí. Stačí se přihlásit na termín, který Vám vyhovuje.

Lekce jsou vedeny v počtu max. 15 dětí s jedním trenérem.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku.

Tréninky:

Pondělí: 15:30 - 17:00 (6 - 8 let), 17:00 - 18:30 (9 - 12 let), 18:30 - 20:00 (11 - 17 let)
Úterý:     16:00 - 17:30 (8 - 11 let), 17:30 - 19:00 (11 - 17 let)
Středa:   15:30 - 17:00 (6 - 8 let), 17:00 - 18:30 (9 - 12 let), 18:30 - 20:00 (11 - 17 let)
Čtvrtek:  16:00 - 17:30 (6 - 8 let), 17:30 - 19:00 (9 - 12 let), 19:00 - 20:30 (11 - 17 let)
Tréninkový čas 55 min. a 85 min.

Přihlašování:

Vážení rodiče, pokud máte zájem přihlásit své dítě do našich kurzů v prvním školním pololetí 2020/21, vyplňte prosím přihlášku níže. Přihláška se stává závaznou až po provedení platby a podepsání podmínek. Informace o způsobu platby Vám budou poskytnuty behěm srpna.

Platba:

Během tréninkového období je první lekce na vyzkoušení zdarma, pokud není lekce plně obsazena. Při druhé lekci je již nutno provést platbu kurzovného, jinak nebude dítě přijato. Kurzovné bude adekvátně vypočteno ode dne Vašeho zahájení. Již před první lekcí je nutné mít vyplněnou online přihlášku. Absence se nevyúčtovává.

Platby za kurzy můžete poukazovat na bankovní účet 19-8283680267/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození účastníka ve formátu DD/MM/RRRR, do poznámky pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno, název kurzu, den, čas. (např. Petr Novak, Parkour PO 15:30).

Přihlášení se stává závazné po provedení platby. Ceny jednotlivých kurzů naleznete v aktuálním ceníku. Kurzy se hradí pololetně.

1 x týdně (60 min)...........................2000,-Kč/pololetí
1 x týdně (90 min)...........................2200,-Kč/pololetí
2 x týdně (90 min)...........................4400,-Kč/pololetí
3 x týdně (90 min)...........................6600,-Kč/pololetí
4 x týdně (90 min)...........................8800,-Kč/pololetí

Při větším počtu je lekce vedena dvěma trenéry.

Co s sebou:

Sálovou obuv s bílou podrážkou, tepláky nebo kraťasy, tričko, pití a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

29. 10., 23. - 24. 12., 27. - 31. 12., 3. 1., 1. - 4. 3., 7. 3., 1. 4., 5. 4., 30. 6.

Přihlášení dětí do Sportovní akademie P&M

Přihlaste své dítě do naší akademie a přidejte se do naší sportovní rodiny! Během celého roku na děti čeká spousta sportovních akcí jako jsou kempy, soutěže nebo Mikulášská besídka.