Fitness Reprezentace

Fitness je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - akrobacii, gymnastiku, aerobik, tanec. Děti se naučí gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety, salta a prvky z aerobiku. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí.

Naše Sportovní akademie P&M se této sportovní disciplíně věnuje na profesionální úrovni již od roku 2011. Pravidelně se naše závodnice účastní nejen domácích soutěží, ale soutěží konaných v zahraničí, Mistrovství Evropy i Mistrovství Světa.

V roce 2019 jsme byli mezinárodní organizací IBFF nominováni na profesionální sportovní federaci IBFF FIT KIDS Czech Republic - International Bodybuilding and Fitness Federation Fit Kids.

Cíle a výhody nově vzniklé IBFF FIT KIDS Czech Republic:

  • Systém a pravidla soutěží Fitness je určen všem výkonnostním skupinám, začátečníkům a pokročilým. Kategorie: FItness Freestyle, Basic Acrobatic, Fitness Acrobatic.
  • Soutěžní kategorie se rozděluje na individuální choreografie, dvojice, trojice, skupiny 4 - 10 členů, formace 11-15 členů a skupiny nad 16 členů.
  • Expanze do nových českých sportovních oddílů, jejich podpora při pořádání soutěží, vyškolení trenérů a rozhodčích.
  • Pořádání několika soutěží ročně v ČR s účastí zahraničních oddílů IBFF.
  • Naše účast na několika zahraničních soutěží IBFF, včetně Mistrovsví Evropy a Světa.
  • Pravidla Fitness jsou nastavena na 60% akrobatické či gymnastické výkonnosti, 40% tanečních či přechodových (nevýkonnostních) prvků. Tento typ rozdělení výkonnosti je nejen bezpečnější, příjemnější dětem, ale i atraktivnější pro celkový umělecký dojem.

V České republice jsou soutěže Fitness projektem Sportovní akademie P&M. Zaměřujeme se na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme motivovat nejen děti, ale i dospělé a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí. Příkladem jsou jarní oddílové závody, vánoční besídka, mikulášská, Halloween párty, slavnostní exhibiční vystoupení vašich dětí.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni.

Lekce jsou připraveny pro děti již od čtyř let. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Pondělí: 15:00 - 16:30, 16:30 - 18:00
Úterý:     14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00
Středa:   15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Čtvrtek:  15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Pátek:     14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Tréninkový čas 85 min.

Platba Fitness reprezentačních lekcí:

Závodní reprezentační Fitness lekce se hradí paušálně v hotovosti ve výši 2100,-Kč nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce. Platba zahrnuje povinné tři tréninkové lekce týdně. Závodník má možnost po dohodě s Mgr. Petrou Dočekalovou kompenzovat případnou absenci maximálně třemi lekcemi měsíčně formou náhradního tréninku v tělocvičně nebo online.

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití, zátěže na kotníky (0,75 kg - 1 kg) a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

29. - 30. 10., 23. - 25. 12., 28. 12. - 1. 1., 29. 1., 1. - 5. 3., 1. - 2. 4., 5. 4., 30. 6. (Prázdniny řešíme individuálně dle soutěžního kalendáře.)