Fitness Reprezentace

Fitness je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - akrobacii, gymnastiku, aerobik, tanec. Děti se naučí gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety, salta a prvky z aerobiku. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí.

Naše Sportovní akademie P&M se této sportovní disciplíně věnuje na profesionální úrovni již od roku 2011. Pravidelně se naše závodnice účastní nejen domácích soutěží, ale soutěží konaných v zahraničí, Mistrovství Evropy i Mistrovství Světa.

V roce 2019 jsme byli mezinárodní organizací IBFF nominováni na profesionální sportovní federaci IBFF FIT KIDS Czech Republic - International Bodybuilding and Fitness Federation Fit Kids.

Cíle a výhody nově vzniklé IBFF FIT KIDS Czech Republic:

  • Systém a pravidla soutěží Fitness je určen všem výkonnostním skupinám, začátečníkům a pokročilým. Kategorie: FItness Freestyle, Basic Acrobatic, Fitness Acrobatic.
  • Soutěžní kategorie se rozděluje na individuální choreografie, dvojice, trojice, skupiny 4 - 10 členů, formace 11-15 členů a skupiny nad 16 členů.
  • Expanze do nových českých sportovních oddílů, jejich podpora při pořádání soutěží, vyškolení trenérů a rozhodčích.
  • Pořádání několika soutěží ročně v ČR s účastí zahraničních oddílů IBFF.
  • Naše účast na několika zahraničních soutěží IBFF, včetně Mistrovsví Evropy a Světa.
  • Pravidla Fitness jsou nastavena na 60% akrobatické či gymnastické výkonnosti, 40% tanečních či přechodových (nevýkonnostních) prvků. Tento typ rozdělení výkonnosti je nejen bezpečnější, příjemnější dětem, ale i atraktivnější pro celkový umělecký dojem.
  • V ČR budeme i nadále soutěže Fitness pořádat v kategoriích Fitness Freestyle, Fitness Acrobatic tak, jak znáte a nově tzv. Basic Acrobatic. Rozdělení kategorií je odstupňované výkonnostně. Aktualizace a kompletní pravidla budou uveřejněna na našich webových stránkách.

V České republice jsou soutěže Fitness projektem Sportovní akademie P&M. Zaměřujeme se na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme motivovat nejen děti, ale i dospělé a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí. Příkladem jsou jarní oddílové závody, vánoční besídka, mikulášská, Halloween párty, slavnostní exhibiční vystoupení vašich dětí.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku.

Lekce jsou připraveny pro děti již od čtyř let. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Pondělí: 14:00 - 15:30, 17:00 - 18:30
Úterý:     14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00
Středa:   14:00 - 15:30, 17:00 - 18:30
Čtvrtek:  14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00
Pátek:     14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Tréninkový čas 85 min.

Platba privátní jednorázové lekce:

Privátní lekce všech nabízených sportovních disciplín je možné objednat u Mgr. Petry Dočekalové. Platby u jednorázových lekcí se provádějí v hotovosti před nebo po konkrétní lekci na recepci Sportovní akademie P&M.

V případě absence je rodič povinen skutečnost nahlásit nejpozději do 12:00 hod. daného tréninkového dne u Mgr. Petry Dočekalové na tel. 602 214 416. Pokud bude o danou lekci nižší zájem (chřipkové, prázdninové období) lekce bude zrušena. Závodnice si tuto lekci bude moct po dohodě nahradit.

1 osoba.......................750,-Kč/90 min.
2...................................500,-Kč/90 min.
3...................................330,-Kč/90 min.
4...................................250,-Kč/90 min.

Platba privátní lekce reprezentace fitness:

U privátních lekcí závodní reprezentace fitness se provádí platba 2100 Kč měsíčně v hotovosti na recepci nejpozději do 10. dne daného kalendářního měsíce.

V případě absence je rodič povinen skutečnost nahlásit nejpozději do 12:00 hod. daného tréninkového dne u Mgr. Petry Dočekalové na tel. 602 214 416. Pokud bude o danou lekci nižší zájem (chřipkové, prázdninové období) lekce bude zrušena. Závodnice si tuto lekci bude moct po dohodě nahradit.

měsíční paušál 2100 Kč/měsíc (3 lekce týdně)

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití, zátěže na kotníky (0,75 kg - 1 kg) a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

28.10., 29.10., 30.10., 23.12., 24.12., 25.12., 26.12., 30.12., 31.12., 1.1., 2.1., 24.2., 25.2., 26.2., 27.2., 13.4 (prázdniny řešíme individuálně dle soutěžního kalendáře)