Fitness

Fitness je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - akrobacii, gymnastiku, aerobik, tanec. Děti se naučí základní gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety a prvky z aerobiku. Lekce jsou také věnovány správnému držení těla, koordinaci pohybů a obratnosti. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí. Rekreační tréninkové lekce probíhají ve větších skupinách. Děti jsou ve věkových kategoriích 4 – 6 let, 7 - 9 let, 10 – 15 let rozděleny na několik tréninkových skupin dle věku a výkonnosti vedených dvěma nebo třemi lektorkami.

Této sportovní aktivitě se děti mohou věnovat na rekreační úrovni jednou až dvakrát týdně nebo na soutěžní vrcholové úrovni, třikrát až pětkrát týdně. Více informací v sekci Fitness reprezentace.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Pondělí: 15:30 - 17:00 (4 – 6 let, 7 - 9 let, 10 – 15 let)
Úterý:     15:30 - 17:00 (4 – 6 let, 7 - 9 let, 10 – 15 let) - ZŠ Fryčovická, Praha 9 - Letňany, 17:00 - 18:30 (6 - 9 let, 10 – 15 let)
Středa:   15:30 - 17:00 (4 – 6 let, 7 - 9 let, 10 – 15 let)
Čtvrtek:  17:00 - 18:30 (4 – 6 let, 7 - 9 let, 10 – 15 let)
Tréninkový čas 85 min.

Přihlašování:

Vážení rodiče, pokud máte zájem přihlásit své dítě do našich kurzů v prvním školním pololetí 2020/21, vyplňte prosím přihlášku níže. Přihláška se stává závaznou až po provedení platby a podepsání podmínek. Informace o způsobu platby Vám budou poskytnuty behěm srpna.

Platba

Během tréninkového období je první lekce na vyzkoušení zdarma, pokud není lekce plně obsazena. Při druhé lekci je již nutno provést platbu kurzovného, jinak nebude dítě přijato. Kurzovné bude adekvátně vypočteno ode dne Vašeho zahájení. Již před první lekcí je nutné mít vyplněnou online přihlášku. Absence se nevyúčtovává.

Platby za kurzy můžete poukazovat na bankovní účet 19-8283680267/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození účastníka ve formátu DD/MM/RRRR, do poznámky pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno, název kurzu, den, čas. (např. Petr Novak, Fitness PO 15:30).

Přihlášení se stává závazné po provedení platby. Ceny jednotlivých kurzů naleznete v aktuálním ceníku. Kurzy se hradí pololetně.

1 x týdně (90 min)...........................2200,-Kč/pololetí
2 x týdně (90 min)...........................4400,-Kč/pololetí
3 x týdně (90 min)...........................6600,-Kč/pololetí
4 x týdně (90 min)...........................8800,-Kč/pololetí

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

29. 10., 23. - 24. 12., 28. - 31. 12., 1. - 4. 3., 1. 4., 5. 4., 30. 6.

Přihlášení dětí do Sportovní akademie P&M

Přihlaste své dítě do naší akademie a přidejte se do naší sportovní rodiny! Během celého roku na děti čeká spousta sportovních akcí jako jsou kempy, soutěže nebo Mikulášská besídka.