Cheerleading

Cheerleading - roztleskávání se objevilo poprvé na konci 19. století v podobě organizovaného povzbuzování na fotbalových utkání v americkém Princetonu. V České republice začaly vznikat první týmy na počátku devadesátých let. Dnes již u nás působí několik desítek týmů, ať už u různých sportů (fotbal, lední hokej, basketbal, florbal apod.) či pouze jako samostatné týmy vystupující na nejrůznějších společenských, kulturních i sportovních akcích.

Soutěže mívají různé kategorie, skupinové choreografie v různém počtu soutěžících, a to v kategorii "Cheer" (obvykle zahrnuje všechny prvky cheerledingu) a "Dance" (pouze tanec), dále pak čistě stuntové kategorie - Groupstunt a Partnerstunt a individuální kategorie. Každá kategorie bývá vyhlašována pro věkové skupiny peewees, junior a senior a pak v rámci kategorií junior a senior ještě rozdělena na tzv. Allgirl (pouze dívky) a Coed (chlapci a dívky).

Sportovní cheerleading je již mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím. V roce 2016 byl uznán Mezinárodním Olympijským výborem a přijat jako oficiální sportovní odvětví v sekci neolympijských sportů.

Mezi základní prvky cheerleadingu patří tanec, stunty, pyramidy, skoky, akrobacie a pokřiky. Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů (free style, jazz, kick,..). Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompomy (pomy), jež jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí. Stunty - jsou základní prvky pyramid. Jeden stunt tvoří čtyři až pět lidí. Pyramidy - vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým spojením. Skoky v cheerleadingu vznikly převzetím skoků z gymnastiky. Akrobacie se do choreografií zahrnuje tzv. standing tumbling a running tumbling, tedy ze stoje či s rozeběhem. Jednotlivé prvky jsou dále spojovány se skoky a za sebe do akrobatických řad. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod. Pokřik povzbuzují cheerleaders sportovce a vyzývají diváky k fandění. Existují dva druhy: krátké pokřiky (chants) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Tréninky této lekce momentálně neprobíhají.

Přihlašování:

Platba:

Během tréninkového období je první lekce na vyzkoušení zdarma. Při druhé lekci je již nutno provést platbu kurzovného, jinak nebude dítě přijato. Kurzovné bude adekvátně vypočteno ode dne Vašeho zahájení. Již před první lekcí je nutné mít vyplněnou online přihlášku. Absence se nevyúčtovává.

1 x týdně (60 min)..........................................2000,-Kč/pololetí
1 x týdně (90 min)..........................................2200,-Kč/pololetí
2 x týdně (90 min)..........................................4400,-Kč/pololetí

Co s sebou:

Sportovní taneční obuv, přiléhavé sportovní oblečení, pití a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

29.10., 24.12., 26.12., 31.12., 2.1., 25.2., 27.2.