Reprezentace Fitness Acrobatic - Freestyle

Reprezentace Fitness Acrobatic - Freestyle je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - akrobacii, gymnastiku, aerobik, tanec. Děti se naučí gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety, salta a prvky z aerobiku. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí.

Vzhledem k individuálním soutěžním choreografiím, vyšší úrovni tréninků i progresu se reprezentační tréninky uskutečňují formou privátní lekcí v menším počtu dětí (1-7 dětí).

Reprezentační tým trénuje minimálně 3 x týdně.

Soutěžní disciplína v ČR vznikla v roce 2011. Od roku 2012 se děti z naší akademie pravidelně účastní Mistrovství Evropy i Světa.

Soutěže Fitness Freestyle a Fitness Acrobatic je projekt Sportovní akademie P&M zaměřený na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme motivovat nejen děti, ale i dospělé a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.

Fitness Freestyle - Acrobatic je specifikována volnou choreografií v délce 90 – 105 vteřin. Volná choreografie je hodnocená disciplína dle vlastní fantazie i náplně, bez účasti spoluúčinkujících. Choreografie může být zpracována např. jako aerobik, gymnastické, akrobatické, baletní, taneční vystoupení, bojové pojetí aj., odpovídající obecným normám etického kodexu.

V kategorii jednotlivců, dvojic i trojic rozdělujeme dva typy Fitness: Fitness Acrobatic a Fitness Freestyle. Kategorie Fitness Acrobatic musí mít v soutěžní choreografii zařazen saltový prvek. Kategorie Fitness Freestyle v soutěžní choreografii nesmí mít saltový prvek.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí. Příkladem jsou jarní oddílové závody, vánoční besídka, mikulášská, Halloween párty, slavnostní exhibiční vystoupení vašich dětí.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku.

Lekce jsou připraveny pro děti již od čtyř let. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Pondělí: 14:00 - 15:30, 17:00 - 18:30 Úterý: 14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00 Středa: 14:00 - 15:30, 17:00 - 18:30 Čtvrtek: 14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00 Pátek: 15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30 Tréninkový čas 85 min.

Platba privátní lekce:

Privátní lekce všech nabízených sportovních disciplín je možné objednat u Mgr. Petry Dočekalové. Platby se provádějí v hotovosti před nebo po konkrétní lekci na recepci Sportovní akademie P&M. Lekce jsou uzavřené s konkrétním počtem dětí. V případě absence je rodič povinen skutečnost nahlásit nejpozději do 12:00 hod. daného tréninkového dne u Mgr. Petry Dočekalové na tel. 602 214 416. Pokud tak neučiní, hradí lekci i v případě absence svého dítěte. Ostatní rodiče budou včas vyrozuměni o chybění jiného svěřence a v závislosti na této informaci se rozhodnou, zda absolvují lekci v menším počtu dětí.

1 osoba........................750,-Kč/90 min.
2...................................500,-Kč/90 min.
3...................................330,-Kč/90 min.
4...................................250,-Kč/90 min.
5...................................200,-Kč/90 min.
6-7................................170,-Kč/90 min.

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití, zátěže na kotníky (0,75 kg - 1 kg) a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

Dle dohody a aktuálního soutěžního kalendáře.

28. 9. 2018, 29. 10. 2018, 30. 10. 2018, 22. 12. - 2. 1. 2019, 1. 2. 2019, 18. 2. - 24. 2. 2019, 19. 4. 2019,22. 4. 2019, 1. 5. 2019, 8. 5. 2019

Ke stažení:

aerobik
aerobik
aerobik
aerobik

Rozsáhlé fotogalerie ze sportovních akcí naleznete na naší facebookové stránce, fotografie z let 2006 - 2010 pak v archívu.