Soutěže Fitness & Parkour Freestyle

Fitness & Parkour Freestyle je projekt Sportovní akademie P&M zaměřený na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme motivovat nejen děti, ale i dospělé a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.

Fitness & Parkour Freestyle je jednou ze sportovních disciplín, která je určena dětem i dospělým, zájemcům ze škol, tělocvičných jednot, domů dětí a mládeže, oddílů, klubů. Jedná se o postupové pohárové mezinárodní soutěže, které jsou určené všem, kteří mají rádi pohyb ve všech jeho podobách.

Fitness Freestyle - Acrobatic je specifikována volnou choreografií v délce 90 – 105 vteřin. Volná choreografie je hodnocená disciplína dle vlastní fantazie i náplně, bez účasti spoluúčinkujících. Choreografie může být zpracována např. jako aerobik, gymnastické, akrobatické, baletní, taneční vystoupení, bojové pojetí aj., odpovídající obecným normám etického kodexu.

V kategorii jednotlivců existují soutěže ve dvou typech: Fitness Acrobatic a Fitness Freestyle. Kategorie Fitness Acrobatic musí mít v soutěžní choreografii zařazen saltový prvek. Kategorie Fitness Freestyle v soutěžní choreografii nesmí mít saltový prvek. V kategorii dvojic a trojic existuje jeden typ kategorie.

Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s účelem překonat překážky v cestě tím, že přizpůsobíme svůj pohyb danému prostředí. Parkour je charakterizován důsledným disciplinovaným tréninkem s důrazem na praktickou sílu, výdrž, rovnováhu, kreativitu, plynulost, kontrolu, přesnost, prostorovou orientaci a rozvoj netradičního vnímání prostoru a objektů.

Formy pohybu, která se v parkouru objevují: běh, skákání, přeskakování, šplhání, balancování, plazení se, pohyb po čtyřech a podobně. Pohyby z jiných sportů a disciplín jsou často zapojovány do parkouru, avšak gymnastické či akrobatické prvky samy o sobě parkour neznají.

Soutěže v parkouru se řadí do dvou kategorií:

  • Rychlost - jedná se o co nejrychlejší průběh předem dané trasy. Obtížnost jednotlivých tras je uzpůsobena dané věkové kategorii. Měří se čas.
  • Exhibice - na překážkách jde o to v daném čase co nejvíce oslnit rozhodčí. Časový úsek je zpravidla 60 nebo 90 vteřin. Hodnotí se 4 složky - Kreativita (originalita pohybů), Flow (plynulost a návaznost pohybu), Provedení (záleží na tom, zda byl trik nebo skok proveden bezpečně a čistě), Obtížnost (sleduje technickou náročnost parkourových a freerunových prvků).

Těšíme se na Vás, srdečně zveme i úplné nováčky!

Fitness & Acrobatic Freestyle 24. 3. 2019, BB ARÉNA/Praha Letňany

plakat

Fitness & Parkour Freestyle 21. 4. 2018, BB ARÉNA/Praha Letňany

plakat

Fitness & Parkour Freestyle 22. 4. 2017, BB ARÉNA/Praha Letňany

plakat

Fitness & Parkour Freestyle 20. 3. 2016, Praha Říčany

plakat

Fitness Freestyle 16. 5. 2015, Praha Říčany

aerobik

Rozsáhlé fotogalerie ze sportovních akcí naleznete na naší facebookové stránce, fotografie z let 2006 - 2010 pak v archívu.